Referenser

”Athenagården har uppvisat en god förmåga att möta klientens
komplexa behovsbild på ett mycket flexibelt och lyhört sätt. På eget
initiativ har de upprätthållit en tät kontakt med oss som
placerande
kommun i syfte att upprätthålla gemensam gränssättning och
vägledning utifrån klientens unika behov. Detta har sammantaget
underlättat mycket för klientens utveckling och möjlighet att ha en
samordnad fungerande vård även med övriga aktuella vårdgivare under
placeringstiden.”
/ Ronnie Karlsson Specialistsocionom, vuxenenheten, Ljusdals kommun

”Vi har under x månader haft en klient placerad hos Atenagården, placeringen var i grunden att skydda klienten mot vissa personer i x:s bekantskapskrets. Personerna x behövde skyddas från har stort våldskapital, x var rädd för dessa och kunde inte bryta sitt missbruk med dessa i närheten. Klienten har tidigare tackat nej till behandling beroende på dessa personer men kunde se en framtid med det upplägg som presenterades i samarbete med Atenagården.

Atenagården kunde erbjuda tryggt boende, missbrukssamtal, hjälp att fortsätta påbörjade studier på distans och terapi. Atenagården har jobbat mycket med klientens anknytningsproblematik och visat klienten hur en familj kan fungera när allt är som det ska och vad man som barn och ungdom bör kunna förvänta sig av sina föräldrar. Personalen på Atenagården uppvisade hög egen kompetens och förmåga att använda sig av resurser utanför gården utan att riskera klientens säkerhet.

IFO Ragunda kommer utan tvekan att använda oss av Atenagården i framtida skyddsärenden då vi är mycket nöjda med det lösningsfokuserade arbete lagt ner på vår klient.” /Jenny-Anne Bergvall, IFO Ragunda kommun