Placera hos oss på Athenagården

För dig som är socialsekreterare och skall placera hos oss på Athenagården ska det vara enkelt. Därför tar vi hand om alla delar så att du som socialsekreterare kan fokusera på dina arbetsuppgifter.

För placeringsförfrågan kontakta oss på 073-344 10 98 eller info@athenagarden.se

Så går en placering till

  • När du som socialhandläggare kontaktar oss får du grundläggande information om Athenagården och du informerar oss om individen i fråga.
  • Varje placering kommer att tilldelas en kontaktperson hos oss som kommer vara ansvarig för all kontakt under tiden placeringen bor hos oss.
  • Kontaktpersonen kommer genomföra ett inskrivningssamtal där vi hämtar in information om den placerade. Därefter informerar vi om grundläggande säkerhetsrutiner och planerar hur det praktiska arbetet kring placeringen kommer se ut.
  • Utifrån individens behov så påbörjas arbetet med stöd och skydd för att den placerade snabbt skall kunna komma till ro i sin nya omgivning.
  • I placering hos oss på Athenagården ingår mat och hygienartiklar.

Du som placerar hos Athenagården får först en genomförandeplan och därefter löpande avstämningar samt månadsrapporter men även annan relevant dokumentation.